Algemene Voorwaarden Hypnose Centrum De Roos - Hypnose Rotterdam - Het Centrum voor Hypnose & Regressie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden Hypnose Centrum De Roos

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, hypnose sessies, behandelingen of andere dienstverlening. Als u een afspraak,een hypnose sessie, een behandeling of andere dienstverlening aan gaat bij Hypnose Centrum De Roos, dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1.een hypnose sessie / een behandeling:
*Een hypnose sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor een hypnose sessie of een behandeling staan vermeldt op de website van Hypnose Centrum De Roos, www.hypnosecentrumderoos.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
*Na een afspraak, een hypnose sessie of behandeling dient u de betaling contant,via de bank of pin te voldoen. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen, tenzij er anders is afgesproken, u heeft dan altijd een betaalverplichting over het gehele bedrag. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. U heeft altijd een betaal verplichting over het gehele bedrag als u een factuur heeft gekregen van Hypnose Centrum De Roos.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Hypnose Centrum De Roos geleverde diensten is niet mogelijk.

*Een afspraak, een hypnose sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Hypnose Centrum De Roos zich het recht voor de kosten van de afspraak, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

*Een hypnose sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Hypnose Centrum De Roos zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een hypnose sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De hypnose sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen Hypnose Centrum De Roos geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een hypnose  sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Hypnose Centrum De Roos is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een hypnose sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Hypnose Centrum De Roos, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hypnose Centrum De Roos.

*De aansprakelijkheid van Hypnose Centrum De Roos, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, of de hypnose sessie.

Intakeformulier:

Bij elke eerste hypnose sessie wordt er een intakeformulier ingevuld met de tekst:

``Door onderstaand intakeformulier in te vullen gaat u akkoord met de behandelwijze hypnose.
U begrijpt dat u altijd het proces zelf kunt beginnen en beëindigen. U bent op de hoogte van het concept en geeft de hypnotherapeut toestemming t.b.v. de behandeling. U kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voorvloeien uit de behandeling. De inhoud van de sessie wordt vertrouwelijk behandeld. U begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg. U zult uw eventuele medicatie nooit stoppen zonder advies van uw medisch-specialist of huisarts. U bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die hypnose biedt. Bij de hypnotherapie is dat rust en inspanning en geen resultaatverplichting. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op de website: www.hypnosecentrumderoos.nl.Als u ondertekent dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Hypnose Centrum De Roos .
Hypnose voor kinderen tot en met 18 jaar met uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders , deze tekent ook mee met het intake formulier.

Het getekende intakeformulier en de algemene voorwaarden blijven altijd geldig gedurende alle hypnose sessies of andere dienstverleningen die u bij Hypnose Centrum De Roos afneemt.

2. Disclaimer:

De inhoud van website van Hypnose Centrum De Roos, www.hypnosecentrumderoos.nl , is met zorg samengesteld.Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.Hypnose Centrum De Roos is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

3.Wet bescherming persoonsgegevens:

Alles wat besproken wordt tijdens sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Hypnose Centrum De Roos  het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld.Hypnose Centrum De Roos verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hypnose Centrum De Roos verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.Ook alle overige informatie die u aan Hypnose Centrum De Roos verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.Een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Hypnose Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. 


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu